Общият брой награди е 88, като те ще бъдат разделени в две тегления, по 44 награди на всяко теглене. В първо теглене (на 01.07.2024 г.) участват всички регистрирани покупки в периода от 03.06 до 30.06.2024 г. Във второ теглене (на 29.07.2024 г.) участват всички регистрирани покупки в периода от 01.07 до 28.07.2024 г.