Общият брой награди е 36, като те ще бъдат разделени в две тегления, по 18 награди на всяко теглене. В първо теглене (на 01.04.2024 г.) участват всички регистрирани покупки в периода 05-31.03.2024 г. Във второ теглене (на 29.04.2024 г.) участват всички регистрирани покупки в периода 01-28.04.2024 г.